Skip to content

Правила архівного описування

Скачать правила архівного описування EPUB

Основні методи архівного описування. Архівного три види архівного описування: первинне, реєстраційне, спеціальне. Під час каталогізації описування, як правило, подокументний спосіб описування. Поняття, види і принципи архівного описування. Архівне описання - результат процесу архівного описування; син. Правила архівного архівних установ України (далі - Правила) встановлюють вимоги щодо забезпечення формування, обліку, описування та використання Національного архівного фонду (далі - НАФ), документи якого є власністю держави та власністю територіальних громад.

Деякі правила застосовуються лише для окремих видів описування. Методи архівного описування. Серед головних методів описування виділяють: метод інформаційного аналізу та синтезу, і номенклатурний метод, поширений в архівній практиці у х роках. Науковий метод описування передбачає аналіз представленого в одиниці описування певного обсягу інформації і наступне її згортання в узагальнюючу.

Класичний та номенклатурний метод архівного описування. Основні напрямки науково-дослідної роботи архівних установ. Види викладання результатів прикладних досліджень. Етапи процесу роботи над науково-дослідною темою. Форми методичної роботи в архівах.

Під архівним описуванням (описуванням архівних документів) розуміють процес створення вторинної документної інформації шляхом аналітико-синтетичного опрацювання первинної документної інформації та відбирання й відтворення в описовій статті інформаційних характеристик об'єкта описування.  Відповідно визначається вид описування.

Існує три види архівного описування: первинне, реєстраційне, спеціальне. Правила і прийоми описування архівних документів виробляли багато поколінь архівістів, пройшовши шлях від складання довідників, які слугували їм самим орієнтиром у документах до створення системи наукових довідників, що полегшують умови доступу дослідників до документів та інформації, що міститься в них. Помітний внесок у теорію і практику архівного описування зробили українські історики й архівісти: І.

Новицький, В. Антонович, І. Каманін, О. Левицький, М. Так, бібліографія виробляє правила описування друкованих видань, археографія – публікації писемних пам'яток, кодикографія – рукописної книги, а архівознавство розробляє теорію та методику описування документів, що утворилися в діяльності підприємств, організацій, установ або окремих осіб і призначені для архівного зберігання.  Основними одиницями описування є архівний фонд, одиниця зберігання, одиниця обліку, документ.

Основні методи архівного описування. Поняття, види і принципи архівного описування. На Студопедии вы можете прочитать про: Методичні рекомендації. Подробнее. Найменування документа (укр.) ДСТУ Правила описування архівних документів (ISAD (G), NEQ). Дата початку дії.   Розробник. Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД). Орган, що прийняв. Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД).

У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

rtf, doc, PDF, doc