Skip to content

Правила пожежної безпеки на підприємстві

Скачать правила пожежної безпеки на підприємстві rtf

Правила пожежної безпеки в Україні. Протипожежна безпека на підприємстві в Україні – невіддільна частина організації робочого простору і пожежної. Правила пожежної безпеки в Україні затверджені наказом МВС України від № У жовтні року набрали чинності зміни до них, чинні й сьогодні.

ППБ Правила пожежної безпеки пожежної Україні Правила встановлюють загальні вимоги з пожежної безпеки, безпеки яких правила на підприємства, установи, організації та інші об'єкти (будівлі, споруди, технологічні лінії тощо), а також житлові будинки, що експлуатуються, будуються, реконструюються, технічно переоснащуються правила розширюються, за винятком підземних споруд та транспортних засобів, вимоги до яких визначаються.

Загальні вимоги пожежної безпеки до територій, будівель, підприємстві, споруд >. Працівники підприємств, установ та організацій зобов'язані: дотримуватися вимог пожежної безпеки; не допускати дій, які можуть призвести до підприємстві пожежі; знати й дотримуватися усіх вимог норматив.

Відповідно до статті 2 Закону України «Про пожежну безпеки відповідальність за стан пожежної безпеки підприємств покладається на їх керівників та уповноважених ними осіб.

Пожежна безпека на підприємствах забезпечується шляхом проведення організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на запобігання пожежам, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі виникнення пожеж, створення умов для швидкого виклику пожежних підрозділів та успішного гасіння пожеж.

Відповідно до статті 2 Закону України «Про пожежну безпеку» відповідальність за стан пожежної безпеки підприємств покладається на їх керівників та уповноважених ними осіб.  9. організовувати навчання працівників правил пожежної безпеки та пропаганду заходів з їх забезпечення. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА. Правила пожежної безпеки регламентуються «Правилами пожежної безпеки в Україні». Відповідальність за пожежну безпеку підприємства, своєчасне виконання протипожежних заходів, організацію пожежної охорони, забезпечення засобами пожежогасіння, роботу пожежно-технічної комісії та добровільних пожежних дружин несе власник підприємства або особа, яка його заміщає.

Відповідальність за пожежну безпеку окремих дільниць, цехів, своєчасне виконання протипожежних заходів, наявність та справність засобів пожежогасіння несуть керівники дільниць, цехів згідно з наказом власника.

Відповідальн. На підприємствах існує два види пожежної охорони: професійна і воєнізована. Воєнізована охорона створюється на об’єктах з підвищеною небезпекою. Крім того на підприємствах для посилення пожежної охорони організовуються добровільні пожежні дружини і команди, добровільні пожежні товариства і пожежно-технічні комісії з числа робітників та службовців. При Міністерстві внутрішніх справ існує управління пожежної охорони (УПО) і його органи на місцях.  Контроль за станом пожежної безпеки.

· Розробляє і погоджує протипожежні норми і правила та контролює їх виконання в проектах і безпосередньо на об’єктах народного господарства.

· Проводить розслідування і облік пожеж. З метою забезпечення пожежної безпеки в р. прийнято Закон України “Про пожежну безпеку”, а в р. “Правила пожежної безпеки в Україні”. Положення цих документів є обов'язковими для виконання усіма центральними і місцевими органами державної виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями (незалежно від виду їх діяльності та форм власності), посадовими особами та громадянами.

Власники підприємств зобов'язані  На підприємстві, в установі та організації з кількістю працюючих 50 і більше чоловік рішенням трудового колективу може створюватися ПТК.

У виняткових випадках її функції може виконувати комісія з охорони праці. База даних "Законодавство України" містить нормативно-правові документи українського законодавства, термінологію, анотації англійською мовою, переліки первиних актів тощо. Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої або іншої діяльності посадових осіб, працівників підприємств та підприємців. Це повинно бути відображено у трудових договорах (контрактах) та статутах підприємств.  На підприємстві повинен бути встановлений порядок (система) оповіщення людей про пожежу, з яким необхідно ознайомити всіх працюючих.

У приміщеннях на видних місцях біля телефонів слід вивішувати таблички із зазначенням номера телефону для виклику пожежної охорони. Територія підприємства, а також будівлі, споруди, приміщення мають бути забезпечені відповідними знаками безпеки згідно з ГОСТ Главная > Пожарная безопасность > ППБ Правила пожежної безпеки в Україні > 4.

Загальні вимоги пожежної безпеки до територій, будівель, приміщень, споруд >. ППБ Правила пожежної безпеки в Україні Правила встановлюють загальні вимоги з пожежної безпеки, чинність яких поширюється на підприємства, установи, організації та інші об'єкти (будівлі, споруди, технологічні лінії тощо), а також житлові будинки, що експлуатуються, будуються, реконструюються, технічно переоснащуються і розширюються, за винятком підземних споруд та транспортних засобів, вимоги до яких визначаються.

Вимоги пожежної безпеки до утримування будинків, будівель, споруд та приміщень. Будь-які перепланування, зміни функціонального призначення приміщень здійснювати тільки за наявності проектної документації, яка пройшла попередню експертизу на відповідність нормативним актам з питань пожежної безпеки з позитивним результатом в органах державного пожежного нагляду.  Вибір типу та визначення необхідної кількості вогнегасників необхідно здійснювати згідне з чинними Правилами пожежної безпеки в Україні, НАПБ Б Типові норми належності вогнегасників та галузевими правилами пожежної безпеки.

txt, rtf, fb2, rtf