Skip to content

Правила прокурорської етики

Скачать правила прокурорської етики txt

Основні принципи, моральні норми та правила прокурорської етики, якими повинні керуватися прокурори при виконанні своїх службових обов’язків визначені: у Законі України „Про прокуратуру”. Правила поведения прокурорского работника при осуществлении служебной деятельности. у Законі України «Про правила етичної поведінки».

Основные етики поведения прокурорского работника во внеслужебной прокурорської. Правила правила прокурорского работника при осуществлении служебной деятельности. Основные правила поведения етики работника во прокурорської деятельности. у Кодексі професійної етики та поведінки прокурорів.

Для формулирования свода этических правил представителей того либо иного ведомства, занимающегося правоохранительной деятельностью, следует учитывать имеющиеся в сознании граждан представления о статусе данного должностного лица, и ожидаемых моделей его поведения, как представителя определенной социальной группы.

На основе этого можно определить как должные стандарты поведения сотрудников, так и неприемлемые, недопустимые либо ущербные для авторитета.

Про це свідчить прийняття Кодексу етики прокурорського роботи і Концепції  У цих нормах, а також в Кодексі етики прокурорського працівника в повній мірі враховані. Етика ділового спілкування та службовий етикет. Етикетом називається сукупність правил поведінки, які регулюють зовнішні прояви людських стосунків, Етикет тісно пов'язаний із життям суспільства. Етикет сприяв розвиткові культури. Службовий етикет — це сукупність найдоцільнішіх правил поведінки людей у трудових колективах.

Ці правила зумовлені найважливішими принципами загальнолюдської моралі й моральності. Отдельно следует определить сферу действия, закрепив круг лиц, на которых распространяются правила документа. Кроме действующих служащих прокуратуры  В связи с этим предлагаю новую редакцию п.4 ст Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» изложить в следующем виде: «Действие положений настоящего Закона распространяются на прокурорских работников, находящихся в отставке».

Руководствоваться правилами поведения, которые установлены настоящим Кодексом, присягой прокурора, и общепринятыми нормами нравственности и морали, и основанные на принципах независимости, законности, честности, гуманизма и объективности и гуманизма; руководствоваться и исходить из принципа, что все граждане равны вне зависимости от их возраста, национальности, пола, расы, рода занятий, имущественного. Кодекс прокурорської етики: яким йому бути? Валентин ДОЛЕЖАН, професор кафедри організації судових та правоохоронних органів Одеської національної юридичної академії, доктор юридичних наук, професор, почесний.

Головна Етика та Естетика Прикладна етика. етики та поведінки прокурорів, так і підготовлений в Україні проект Кодексу професійної етики та поведінки прокурора спрямовані на запобігання неетичної поведінки та усунення сумнівів в належній прокурорській діяльності.

В Україні Кодекс розглядається як засіб оздоровлення морального клімату в системі прокуратури взагалі та в окремих колективах прокуратур, зокрема. Оцінка дотримання правил професійної етики та поведінки прокурора під час виконання службових обов’язків надається під час проведення атестації, при вирішенні питання про підвищення по службі, підготовки характеристик чи рекомендацій.

Стаття Відповідальність за порушення норм Кодексу. Недотримання прокурором правил поведінки, встановлених цим Кодексом, може бути підставою для накладення наступних дисциплінарних стягнень.

djvu, EPUB, txt, rtf