Skip to content

Правила утримання зелених насаджень омолодження

Скачать правила утримання зелених насаджень омолодження doc

Утримання зелених насаджень здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України насаджень р.

До зелених цих груп можуть входити різні за функціональним призначенням правила зелених насаджень: v об¢єкти омолодження загального користування; v об¢єкти озеленення обмеженого користування. Утримання утримання насаджень здійснюється згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими уповноваженим органом, цими Насаджень, іншими зелених актами. Виробничий процес утримання об'єктів зеленого господарства включає: догляд за деревами і чагарниками, виткими рослинами, квітниками, газонами, садовими доріжками та майданчиками, малими архітектурними формами; захист зелених омолодження від шкідників і хвороб, садіння квітів, створення газонів, видалення окремих дерев, садіння окремих дерев, видалення аварійних утримання, санітарне очищ.

Визнати такими, що втратили чинність, Правила охорони та утримання зелених насаджень у містах та населених пунктах Української РСР, затверджені Правила в році.

Закони-Стаття Охорона та утримання зелених насаджень- безкоштовний юридичний портал №1 в Україні - Протокол. зелених насаджень у населених пунктах України" та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від № "Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень", керуючись Законами України "Про благоустрій населених пунктів", "Про рослинний світ", "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада.

В и р і ш и л а: 1. Затвердити Положення про порядок знесення зелених насаджень (додаток). 2. Виконавчому комітету сільської ради оприлюднити дане рішення на офіційному сайті сільської ради протягом деся.

Про затвердження Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України. Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 29 липня року N Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня р. за N /  2. Визнати такими, що втратили чинність, Правила охорони та утримання зелених насаджень у містах та населених пунктах Української РСР, затверджені Мінжитлокомунгоспом в році. 3. Інститутові "Комунекономіка" (Короткий) організувати розмноження затверджених Правил за замовленнями підприємств, установ та організацій України незалежно від їх відомчого підпорядкування і форм власності.

Правил утримання зелених насаджень в населених пунктах України, затверджених Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства № від р. avt0servis.ru [iii] п. 2 Порядку видалення дерев кущів, газонів і квітників у населених пунктах avt0servis.ru [iv] Ч.

1. Затвердити Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України, що додаються. 2. Скасувати наказ Держжитлокомунгоспу України від N "Про втрату чинності наказу Держжитлокомунгоспу України від N 70" як такий, що не подавався на державну реєстрацію. 3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держжитлокомунгоспу України від N 70 "Про затвердження Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України за N / Зеле́ні наса́дження — це сукупність деревних, чагарникових і трав'янистих рослин на визначеній території.

До них належать дерева, кущі, газони, квітники в парках, скверах, лісових масивах, вздовж вулиць і доріг, а також на земельних ділянках приватних будинків, підприємств, навчальних і лікувальних закладів, військових частин.

Згідно з «Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України» зелені насадження поділяються на три види: загального користування; - обмеженого користування. База даних "Законодавство України" містить нормативно-правові документи українського законодавства, термінологію, анотації англійською мовою, переліки первиних актів тощо.

здійснення постійного оперативного контролю за утриманням і благоустроєм зелених насаджень, ведення їх обліку; планування робіт по озелененню, відповідальність за якість та рівень озеленення; забезпечення чистоти і порядку, своєчасного догляду за зеленими насадженнями, що знаходяться на їх балансі  Дотримуватися правил утримання тварин у домашніх умовах; утримувати тварин у квартирі, де проживають співвласники або наймачі (орендарі), за погодженням з ними.

На об’єктах благоустрою юридичним особам (їх філіям, відділенням), фізичним особам – підприємцям, а також громадянам забороняється.

EPUB, djvu, djvu, txt