Skip to content

Правила вживання коми в реченні

Скачать правила вживання коми в реченні EPUB

В складносурядному реченні тире вживається. punktum – крапка) — реченні розділ мовознавства про використання та вживання на письмі правила знаків. А найголовніше, більш докладно зупинимося на дуже заплутаному правилі коми коми в так званих Relative Clause в англійській мові. Правила вживання розділових знаків. Парні коми тому й називаються парними, що вживаються парами: одна ставиться перед відокремленою групою слів, друга - після неї вживання, моя дитинко, спи).

Сьогодні ми розглянемо популярні правила вживання коми в англійській мові.

Речення, в яких іменні складені присудки мають форму порівняння треба відрізняти від речень з порівняльними зворотами, які означають підмет або присудок. Пор.: А тільки Дніпро там -як море (Р. Іваненко); Пливли хмарини, немов перлини   1. Тире ставиться в неповному реченні на місці пропущеного присудка: Сталь гартується в огні, а людина -у труді (Н.

тв.); Щастя має ноги, а біда - роги (Н. тв.). 2. Якщо пропущено інший член речення, то тире може ставитись або не ставитись залежно від паузи: Вчення в щастіукрашає, а в нещасті -утішає (Н. тв:); 3. Тире не ставиться в еліптичних реченнях, якщо немає спеціальної паузи: За поворотом станція. Обрій у хмаринах (В. Чумак). Розділові знаки у реченнях з Однорідними членами. Сьогодні ми розглянемо популярні правила вживання коми в англійській мові. А найголовніше, більш докладно зупинимося на дуже заплутаному правилі вживання коми в так званих Relative Clause в англійській мові.

Просте речення. Кома в простому реченні (з однією синтаксичною основою – підмет і присудок) ставиться: При перерахуванні однорідних членів речення. Кома навіть може ставитися перед останнім сполучником and: I saw milk, vegetables, fruit (,) and tuna tins in the fridge. Я побачив молоко, овочі, фрукти і консерви з тунця в холодильнику. При перерахуванні однорідних членів речення, якщо остан.

Вживання коми. В простому поширеному реченні кома ставиться: 1. Для відокремлення однорідних членів речення, на відміну від української мови, часто ставиться також перед останнім з трьох або більше однорідних членів, перед яким стоїть сполучник and і.

Наприклад: There are many theatres, museums, and libraries in London. - В Лондоні багато театрів, музеїв та бібліотек. 2. Для виділення, як і в українській мові, прикладка з пояснювальними словами, які стоять після визначає мого іменника. Наприклад: Washington, the capital of the USA, is a very large city.

Привіт, друзі! Мною був виявлений один цікавий факт — пунктуація в англійській мові є темою, якій не приділяється належна увага. Найчастіше вивчають англійську. -> V. НАЙГОЛОВНІШІ ПРАВИЛА ПУНКТУАЦІЇ -> Кома -> Кома в простому реченні. У простому реченні кома ставиться між однорідними членами речення, не з'єднаними сполучниками. Під вікнами насадила Ганна бузку, любистку, півників та півонії (Нечуй-Левицький). Два або кілька прикметників-означень однорідні, коли вони характеризують предмет в одному плані (при переліку різних особливостей або якостей предмета).  4 Для виділення вставних слів і вставних речень (про вживання тире або дужок при вставних словах і вставних словосполученнях та реченнях див.

§ , п. 14 і § , п. 2). А в хлібороба, звісна річ, роботи — ял води, від снігу до снігу (Федорів). Основні правила вживання тире.  якщо речення відноситься до книжного стилю та містить характеристику, оцінку явища: Книга – найкраще надбання людства; після групи однорідних підметів: Мауглі, Багіра, Акела, Шерхан – імена головних героїв мультфільму «Мауглі»; якщо виражений структурний паралелізм частин: Любов до праці – гідна риса Білосніжки, самолюбство – риса її мачухи; коли обидва головні члени речення виражені інфінітивом чи один виражений присудком, а інший інфінітивом: Мріяти про зустріч з ним – мучити себе даремно.  Неприпустимо замінювати друге тире комою чи упускати його взагалі.

Тире в складнопідрядному та складносурядному реченні. В складносурядному реченні тире вживається. Правила вживання розділових знаків. Крапка вживається: · у кінці розповідного двоскладного чи односкладного речення (Ніч. Спека.); · у кінці спонукального речення, якщо в ньому відсутня інтонація оклику або питання (Вирішить завдання.  Парні коми виділяють з обох боків деякі підрядні речення, відокремлені члени речення і внесення (звертання, вставні і вставлені слова та речення, слова-речення).

Парні коми тому й називаються парними, що вживаються парами: одна ставиться перед відокремленою групою слів, друга - після неї (Спи, моя дитинко, спи). Але одна з ком не ставиться, якщо відокремлена частина стоїть на початку речення або в його кінці (Не працюючи, нічого в житті не доб'єшся).

Кома в складному реченні У складному реченні кома ставиться: 1. Для відокремлення речень, що входять до безсполучникового складного речення (про вживання крапки з комою або тире в таких реченнях див. § , п. 2 і § , п. 9): В житі синіли волош   1. Для відокремлення речень, що входять до безсполучникового складного речення (про вживання крапки з комою або тире в таких реченнях див.

§ , п. 2 і § , п. 9): В житі синіли волошки та сокирки, білів зіркатий ромен, червоніла квітка польового маку (Коцюбинський). Підведу од книжки очі, — Під вікном ростуть банани, Шелестять високі пальми, Мирти, фіги і платани (Кримський).

PDF, txt, djvu, txt