Skip to content

Правила здійснення безготівкових розрахунків

Скачать правила здійснення безготівкових розрахунків doc

Правила здійснення безготівкових розрахунків. Порядок здійснення розрахунків розрахунків в Україні регулюють, насамперед, Цивільний та Господарський кодекси України, ЗУ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від правила. Національний банк встановлює правила розрахунків здійснення безготівкових розрахунків та сприяє їх безпеці та надійності.

Розрахункові чеки використовують у безготівкових розрахунках підприємств та фізичних осіб з метою скорочення розрахунків здійснення за отримані безготівкових (виконані здійснення та надані послуги).

На Студопедии вы можете прочитать про: Вимоги до проведення безготівкових розрахунків.

Порядок здійснення безготівкових розрахунків в Україні регулюють, насамперед, Цивільний та Господарський кодекси України, ЗУ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від р. № (зі змінами*, «Про Національний банк України» від р. № (зі змінами*, «Про банки і банківську діяльність» від р. № (зі змінами*., Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Правління НБУ від р.

№ 22 (зі змінами*.  Розрахунковий чек, заповнений із порушенням цих правил, вважають недійсним і без виконання повертають банку чекодавця в установленому порядку. На Студопедии вы можете прочитать про: Вимоги до проведення безготівкових розрахунків. Подробнее. Правила, форми, строки та стандарти здійснення безготівкових розрахунків встановлює НБУ. Слід зауважити, що загальний термін банківських розрахунків не має перевищувати три операційні дні в межах України.  Розрахунковий чек — розрахунковий документ, що містить нічим не обумовлене письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) банку-емітента, у якому відкрито його рахунок, про сплату чекодержателю зазначеної в чеку суми коштів.

Розрахункові чеки використовують у безготівкових розрахунках підприємств та фізичних осіб з метою скорочення розрахунків готівкою за отримані товари (виконані роботи та надані послуги). Безготівковим грошовим розрахункам, як правило, віддають перевагу. Це пояснюється тим, що за використання безготівкових розрахунків досягають значної економії витрат на їх здійснення.  Безготівкові розрахунки - це грошові розрахунки, які здійснюються за допомогою записів на рахунках у банках, коли гроші (кошти) списуються з рахунка платника і переказуються на рахунок отримувача коштів.

Між готівковою і безготівковою формами розрахунків існує тісний зв'язок.  Під час здійснення розрахунків можуть застосовуватись розрахункові документи на паперових носіях та в електронному вигляді. Під час здійснення розрахункових операцій допускається використання таких видів платіжних інструментів.

Безготівковий розрахунок — види і форми, порядок здійснення оплати товарів і послуг. Світова фінансова система постійно вдосконалюється. Головним пріоритетом банків, юридичних осіб стає безпека і швидкість транзакцій.  Правила здійснення безготівкових розрахунків.

Фінансове право регулює всі грошові операції між підприємцями, фізичними та юридичними особами, магазинами, іншими установами. Для цих цілей були розроблені правила здійснення безготівкових розрахунків, головне з яких говорить, що з рахунка клієнта гроші повинні списуватися тільки за його розпорядженням.

У розрахункових документах, застосовуваних для проведення транзакцій, повинні міститися: ІПН власника рахунку. 4. Порядок здійснення безготівкових розрахунків регулюється цим Кодексом, законом та банківськими правилами. Стаття, що коментується, встановлює можливість використовувати одну з приведених (найбільш розповсюджених) форм безготівкових розрахунків.

Фізичні і юридичні особи вправі застосувати будь-яку іншу форму безготівкових розрахунків, якщо ця форма передбачена законом і встановленими у відповідності з ним банківськими правилами, або згідно з застосовуваними в банківській практиці звичаями ділового обороту. ЗМІСТ Вступ Розділ І Поняття, принципи і система безготівкових розрахунків Розділ ІІ Види безготівкових розрахунків: 1.

Платіжне доручення. 2. Платіжна вимога-доручення. Особливістю здійснення безготівкових розрахунків є їхнє регулювання не лише ЦК та іншими законами, а й банківськими правилами, в тому числі міжнародними, які застосовуються як звичай ділового обороту, що зафіксовано у відповідному документі[].

Види безготівкових розрахунків (які іноді називають формами розрахунків) становлять собою способи та порядок виконання грошового зобов'язання з використання коштів на банківському рахунку й передбачають існування відповідних документів, які збігаються або не збігаються за своєю назвою із видом розрахунку.

rtf, EPUB, rtf, txt